Na 4 jaar plannen maken, andere clubs bezoeken, leden informeren, in gesprek met gemeente, SWS en banken, was het afgelopen donderdag zo ver; De Bijzondere Algemene Leden Vergadering. In deze vergadering werd aan de leden gevraagd om akkoord te gaan met het aangaan van een lening t.b.v. 150.000,- euro waarmee we ons clubhuis kunnen gaan verbouwen.

Met een opkomst van 37 leden en het voltallige bestuur zat de club lekker vol. Na een presentatie en een vragen half-uurtje zijn we overgegaan tot stemming. Alle aanwezige leden waren zeer enthousiast en hebben unaniem JA gestemd op de plannen.

Het vervolg is nu dat Arjan de Vos aan de slag gaat met de bouwvergunning. In de tussentijd gaat het bestuur zich buigen over hoe we dit proces verder vorm gaan geven. Hierover later meer.

Wordt vervolgd…

Aloha, het WSCA-bestuur