Opzeggen dient altijd voor 1 december van het lopende kalenderjaar en moet per e-mail gebeuren via ledenadministratie@wsca.nl . De sleutels moeten bij opzegging direct ingeleverd worden bij de ledenadministratie.

Indien de opzegging te laat binnen is, dat wil zeggen NA 1 december, dan is deze ongeldig en wordt het lid geacht nog 1 jaar volledig lid te zijn. Over het volgende jaar zal gewoon contributie in rekening worden gebracht.