Het bestuur van de WSCA bestaat uit het dagelijks bestuur (Voorzitter, Secretaris, Penningmeester) aangevuld met een aantal commissies. Momenteel heeft de WSCA een Ledenadministratie, Wedstrijdcommissie, Jeugdcommissie en Gebouwcommissie.

Voorzitter:
De Voorzitter heeft de algehele leiding over het dagelijks bestuur. Hij zit de bestuursvergaderingen en Algemene Leden Vergadering voor. De Voorzitter is verantwoordelijk voor het algemene ‘reilen en zeilen’ op de club en is aanspreekpunt voor alle externe contacten. Hij onderhoudt contact met de gemeente Aalsmeer en vertegenwoordigd de club bij het Watersportverbond.

Penningmeester:
De Penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging van de club. Hij stelt, al dan niet in samenwerking met een administrateur, een begroting en jaarrekening op. De penningmeester is het enige bestuurslid die betalingen kan verrichten namens de club.

Secretaris:
De Secretaris (plv. Voorzitter) is de zogenaamde postbus van de club. Fysieke post komt bij de secretaris binnen en wordt onder de bestuursleden verspreid. De secretaris verzorgt de verslaglegging van bestuursvergaderingen en Algemene Leden Vergadering.

Gebouwcommissie:
De Gebouwcommissie treedt op als functioneel beheerder en draagt zorg dat de wensen en behoeften van de gebruiker worden uitgevoerd.

Ledenadministratie:
De Ledenadministratie verzorgt aan- en afmeldingen van nieuwe leden. Aanmeldingen van de leden bij het Watersportverbond. En uitgifte en inname van sleutelkaarten van het clubgebouw en sleutels van opslagkluisjes.

Wedstrijdcommissie:
De Wedstrijdcommissaris is verantwoordelijk voor alle wedstrijden die de club organiseert. Hij verzorgt de afstemming met andere verenigingen die wedstrijden organiseren op de Westeinderplassen en afstemming met de regionale en landelijke wedstrijdkalender.

Jeugdcommissie:
De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de surfles, jeugdtrainingen en de begeleiding van jeugdleden.

Voorzitter – dhr. E. Coster

Penningmeester – Theo van der Molen

Secretaris – dhr. E. Schouten

Gebouwcommissie – dhr. A. de Vos

Wedstrijdcommissie – dhr. E. Tromp

Evenementencommissie – Vacant

Opleidingcommissie – dhr. J. Haspels

Ledenadministratie – dhr. A. Westmaas