Club info

Club info2020-10-15T00:26:30+02:00

Windsurfclub Aalsmeer is gelegen op het Surfeiland aan de Westeinderplassen in Aalsmeer. Door de aanleg van een strekdam en de zeer gunstige ligging bij zuid-westen wind is het een echte toplokatie voor zowel beginnende als gevorderde windsurfers.

Alle informatie betreffende het lidmaatschap en het bestuur vind je op deze pagina. Kan je iets niet vinden? maak dan gebruik van de handige zoekfunctie.

Spot geschikt voor
 • Windsurfen

 • Foilen

 • Wingfoilen

 • Suppen

Bestuur2023-05-11T16:43:51+02:00

Het bestuur van de WSCA bestaat uit het dagelijks bestuur (Voorzitter, Secretaris, Penningmeester) aangevuld met een aantal commissies. Momenteel heeft de WSCA een Ledenadministratie, Wedstrijdcommissie, Jeugdcommissie en Gebouwcommissie.

Voorzitter:
De Voorzitter heeft de algehele leiding over het dagelijks bestuur. Hij zit de bestuursvergaderingen en Algemene Leden Vergadering voor. De Voorzitter is verantwoordelijk voor het algemene ‘reilen en zeilen’ op de club en is aanspreekpunt voor alle externe contacten. Hij onderhoudt contact met de gemeente Aalsmeer en vertegenwoordigd de club bij het Watersportverbond.

Penningmeester:
De Penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging van de club. Hij stelt, al dan niet in samenwerking met een administrateur, een begroting en jaarrekening op. De penningmeester is het enige bestuurslid die betalingen kan verrichten namens de club.

Secretaris:
De Secretaris (plv. Voorzitter) is de zogenaamde postbus van de club. Fysieke post komt bij de secretaris binnen en wordt onder de bestuursleden verspreid. De secretaris verzorgt de verslaglegging van bestuursvergaderingen en Algemene Leden Vergadering.

Gebouwcommissie:
De Gebouwcommissie treedt op als functioneel beheerder en draagt zorg dat de wensen en behoeften van de gebruiker worden uitgevoerd.

Ledenadministratie:
De Ledenadministratie verzorgt aan- en afmeldingen van nieuwe leden. Aanmeldingen van de leden bij het Watersportverbond. En uitgifte en inname van sleutelkaarten van het clubgebouw en sleutels van opslagkluisjes.

Wedstrijdcommissie:
De Wedstrijdcommissaris is verantwoordelijk voor alle wedstrijden die de club organiseert. Hij verzorgt de afstemming met andere verenigingen die wedstrijden organiseren op de Westeinderplassen en afstemming met de regionale en landelijke wedstrijdkalender.

Jeugdcommissie:
De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de surfles, jeugdtrainingen en de begeleiding van jeugdleden.

Voorzitter – dhr. E. Coster

Penningmeester – Theo van der Molen

Secretaris – dhr. E. Schouten

Gebouwcommissie – dhr. A. de Vos

Wedstrijdcommissie – dhr. E. Tromp

Evenementencommissie – Vacant

Opleidingcommissie – dhr. J. Haspels

Ledenadministratie – dhr. A. Westmaas

Lidmaatschap2023-07-21T12:30:14+02:00

Lid worden

Om lid te worden van de WSCA (Wind Surf Club Aalsmeer) dien je het onderstaande formulier in te vullen. Met het lidmaatschap heb je altijd toegang tot de toiletten en de kleedkamers met warme douches en de gezellige clubavonden. Tevens kan je aangeven of je gebruikt wilt maken van een box voor je surf spullen. Indien er geen box beschikbaar is, dan wordt je als lid op de wachtlijst geplaatst voor een box. Zodra er een box beschikbaar is word je daar direct over geïnformeerd. Om in aanmerking te komen voor een box moet je lid zijn van de WSCA.

Alvast bedankt | Alan Westmaas | Ledenadministratie

De kosten

 • Inschrijfgeld (eenmalig): €29, –
 • Lid < 18 jaar (per jaar): €37, – Lid > 18 jaar (per jaar): €77, –
 • Boxverhuur per box: €91, – euro
 • BOX4ALL (alleen voor leden): €55, –
 • BOX4MORE (alleen voor leden): €110, –
 • SUP4ALL (alleen voor leden): €75, -. Klik hier voor meer informatie en de aanmelding.
 • Nieuwe keycard: €15, –
 • Nieuwe sleutel: €40, –

Vrijwilligerskortingen

 • BOX4ALL: €13,75
 • BOX4MORE: €27,50

geboortedatum:
geslacht:
IBAN:
Gewenste box:
opmerkingen:
Automatische incasso bevestiging2020-10-09T16:34:20+02:00

Met dit formulier kunt u akkoord geven voor automatische incasso voor de incassering van de jaarlijkse contributie van de Wind Surfclub Aalsmeer. De automatische incasso wordt jaarlijks in de eerste week april geïnd. Minimaal 2 weken voor de incasso wordt de contributie nota via de email gestuurd.

Opzeggen2020-10-09T16:38:07+02:00

Opzeggen dient altijd voor 1 december van het lopende kalenderjaar en moet per e-mail gebeuren via ledenadministratie@wsca.nl . De sleutels moeten bij opzegging direct ingeleverd worden bij de ledenadministratie.

Indien de opzegging te laat binnen is, dat wil zeggen NA 1 december, dan is deze ongeldig en wordt het lid geacht nog 1 jaar volledig lid te zijn. Over het volgende jaar zal gewoon contributie in rekening worden gebracht.